Kohti yrittäjyyttä Yrityssalon kanssa

Palapeli_WEB.jpg - pienennetty

Yrityssalo on alkavien yrittäjien kumppani

Yrityssalo toimii alkavien yrittäjien kumppanina. Yksin ei yrittäjyysasioita tarvitse pohtia. Yrittäjyyttä suunnittelevalla, yritystoimintaa aloittelevalla on käytössään myös Yrityssalon palvelut, henkilökohtainen perustamisneuvonta, alkavien yrittäjien infotilaisuudet ja sähköiset palvelut.

Perustamisneuvonnassa keskustellaan yksilöllisesti kunkin yrittäjyyteen liittyvistä asioista, esim. liikeideasta, kannattavuudesta, rahoituksesta ja starttirahasta. Neuvonnassa ohjataan kunkin tarpeen mukaan mm. laskelmien ja liiketoimintasuunnitelman tekoa ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä rahoituksen ja starttirahan hakua. Alkavia yrittäjiä kannustetaan verkottumisessa ja palvelutarjonnan hyödyntämisessä.

Alkuvaiheessa suunnitelma ja laskelmat voivat olla vielä vaiheessa ja neuvontaa tarvitaan omien ajatusten selkiyttämiseen ja mielessä pyörivien suunnitelmien ja laskelmien edelleen työstämiseen. Hyvä on neuvontaan tultaessa toki miettiä liikeideaa, sen vahvuuksia ja heikkouksia, potentiaalisia asiakkaita, kilpailutilannetta ja kannattavuutta, rahoitusta sekä omia valmiuksia, resursseja ja elämäntilannetta.

Yrittäjyys on vaihtoehto ja mahdollisuus ja jos se vähänkään kiinnostaa, tehdään töitä toiminnan kannattavuuden arvioimiseksi, suunnitellaan ja valmistellaan yritystoimintaa, jotta toiminta voisi käynnistyä varmemmalta pohjalta. Päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä tekee jokainen itse. Yrityssalo tarjoaa perustamisneuvontaa ja infotilaisuuksia työkaluiksi liikeidean työstämiseen ja ratkaisujen tekemiseen.

Yrittäjyys kiinnostaa vaihtoehtona ja mahdollisuutena

Yrittäjyys ja myös sivutoiminen yrittäjyys kiinnostavat. Sivutoiminen yrittäjyys, yritystoiminnan aloittaminen palkkatyön tai opiskelun ohella kiinnostaa yhä useampia. Monen pienestä sivutoimiyrittäjyydestä on kasvanut myös yrittäjän kokonaan työllistävää päätoimista yritystoimintaa.

Yrityksiä perustetaan Salossa enemmän kuin niitä lakkautetaan. Tammi-lokakuussa uusia yrityksiä on perustettu 200, vastaavana ajankohtana toimintansa on lopettanut 112 yritystä, nettolisäystä on siis tapahtunut 88 yrityksen verran. Suomessa perustettujen yritysten määrä on ollut laskeva.

Yrityssalon järjestämät alkavien yrittäjien tilaisuudet keräävät runsaasti yrittäjyydestä kiinnostuneita

Neljästi vuodessa Yrityssalo järjestää yrittäjyyteen tähtääville tai toimintaansa aloittamassa oleville kolmea alkavien yrittäjien infotilaisuutta: Perustaisinko yrityksen? -info on ensimmäisen stepin info, kun yrittäjyys jonkinlaisena mahdollisuutena kiinnostaa: Pohditko yrittäjyyttä vaihtoehtona? Jos vastaus on kyllä, tämä info tarjoaa tietoa asian eteenpäin viemiseksi. Startti-info sisältää perusasiaa yrittäjyydestä. Infossa tutustutaan yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin perusasioihin, mm raha- ja talousasioihin. Turvatusti yrittäjyyteen -infoilta tuo tutuksi yrittäjän toiminnan turvaamiseen liittyviä asioita, tilaisuus tarjoaa kattavasti turva- ja tukitietoa alkavalle yrittäjälle.

Kerran syksyllä ja keväällä järjestetään Vaihtoehtoväyliä yrittäjyyteen -info, joka tuo esiin vaihtoehtoisia yrittäjyyspolkuja sen sijaan että perustettaisiin oma yritys alusta alkaen.

Starttaamo -valmennus on kolmen illan valmennuskokonaisuus sekä kevät että syyskaudella. Starttaamo -valmennussetti vauhdittaa yritystoimintasi käynnistymistä ja kehittymistä, valmennuskokonaisuus on tarkoitettu yrittäjyyden alkuvaiheessa oleville, jo toimiville tai toimintaansa aloitteleville yrittäjille. Starttaamossa on tarjolla käytännönläheisiä neuvoja ja vinkkejä toimintasi kehittämiseen sekä verkostoidut myös uusien yrittäjäkollegoiden kanssa.

Yrityssalon tapahtumakalenterista on mahdollista seurata tulossa olevia tapahtumia, tutustua niiden ohjelmaan ja ilmoittautua. Tilaisuudet antavat asiasisällön ohella mahdollisuuden verkottumiseen. Tapahtumiimme voit aina myös ilmoittautua sähköpostilla tai p. 02 778 73.

Mahdollista on myös tilata uutiskirje, jolloin tulossa olevista tapahtumista saa viestiä sähköpostitse. Uutiskirjeen voit tilata tästä linkistä.

Verkostoista voimaa

Verkostoituminen on pienten yrittäjien suuri mahdollisuus ja voimavara. Muiden, joko samalla tai muilla toimialoilla toimivien yrittäjien kanssa yhteistyössä tai kumppaneina toimimisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Kilpailijakin voi olla kumppani. Verkostoituminen antaa sekä alkaville että toimiville yrittäjille mahdollisuuden edistää ja kehittää liiketoimintaa.

Armi Metsänoja
Yritysasiamies
Neuvontapalvelut alkaville ja vähän aikaa toimineille yrittäjille

Julkaistu: 7.11.2016 14:25

Takaisin