Koronarahoitustiedote (päivitetty 1.4.2020)

korona ja yritysrahoitus II.jpg
Täältä löydät tietoa ajankohtaisista korona-avustuksista ja -tuista:


ELY-KESKUS ja uudet poikkeusrahoitukset 31.3.2020 alkaen

YRITYSTEN KEHITTÄMISAVUSTUS
ELY-keskukset myöntävät AVUSTUSTA yrityksille, jotka työllistävät enintään 5 henkilöä. Avustuksen myöntämisen kriteereinä on 1.) yritystoiminnan tilapäinen vaikeutuminen koronaviruksen vuoksi mutta yritys pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan 2.) yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. Avustuksessa tuki on 80% ja yrityksen omaa rahaa tarvitaan 20%. Kaikki yritysmuodot ml. tmi voivat hakea ELYn kehittämisavustusta.

Avustus on tarkoitettu yrityksen tilanneanalyysin tekemiseen tai yrityksen kehittämistoimenpiteisiin.

Tilanneanalyysin avustuksen määrä on enintään 10 000 eur.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen laskennalliset palkkakulut (palkan määrä 2 000 eur/hlö) ja välilliset kustannukset (max 50% laskennallisista palkkamenoista).
Esim. jos yrityksessä työskentelee kaksi hlöä (esim. yrittäjä + 1 työntekijä), avustus määräytyisi näin: 2 hlöä x 2 000 eur + 50% välilliset kust. = 6 000 eur, josta 80% (avustus) on 4 800 eur.

Kehittämistoimenpiteissä avustuksen määrä on enintään 100 000 eur.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen henkilöstön hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkkakulut ml. yrittäjien palkat, välilliset kustannukset (max 50%) ja ulkopuoliset asiantuntijakustannukset (max 60 000 eur) ml. hlöstön koulutuskustannukset sekä tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet.

Avustuksesta voidaan myöntää ennakkoa 70%.

Kattava esitys ELYn koronarahoituksesta täällä

Lue myös ´Kysymyksiä ja vastauksia ELYn koronarahoituksesta´(päivittyvä sivusto)

HUOM! Voit hakea vain yhtä avustusta kerrallaan ja sitä voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Jos haet tilanneanalyysiin avustusta, kehittämistoimiin voi hakea avustusta aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua päätösajankohdasta. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

Kenelle: Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille,
- jotka työllistävät vähintään yhden tai enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, hakemuksen jättämishetkellä, jotka eivät ole yrittäjäasemassa ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 h viikossa.
- joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
- kaikkien toimialojen yrityksille, paitsi ei maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
- toiminimiyrityksille (yksityiset elinkeinoharjoittajat) silloin kun heidän kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Mihin avustusta voi käyttää:
-
tilanneanalyysillä yritys selvittää ja suunnittelee yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja ja tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
- Kehittämistoimenpiteet ovat laajempia toimenpiteitä jotka liittyvät liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Haku:
Kirjaudu aluehallinnon asiointipalveluun Suomi.fi -palvelun avulla. Lue tarkemmat hakuohjeet.

Lue lisää täältä (linkki ELY-keskuksen sivuille)

*****************************************************************************************************************************************************

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT
Yritysten Kehittämispalvelut on VAHVASTI TUETTU PALVELU, johon on nyt tehty muutoksia koronavirustilanteesta johtuen. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa yrityksesi saa nyt konsultin apua hyvin edullisesti. Analyysi- ja Konsultointipalveluissa yrityksesi maksuosuus on nyt 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi -palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Kenelle:
- pk-yrityksille (myös tmi)
- pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän.
- yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä

Tutustu Yritysten Kehittämispalveluun tästä
Tutustu asiantuntijoihin tästä (valmiiksi kilpailutetut à 30 eur/pvä)
Lue tarkempi ohje täältä


*****************************************************************************************************************************************************
BUSINESS FINLAND
Business Finlandin koronahäiriörahoitus on AVUSTUSTA, joka on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6 - 250 työntekijää ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Yritykset voivat toimia joko kotimarkkinoilla tai ne voivat olla vientiyrityksiä. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja. Business Finland ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.

Avustusta voi hakea seuraavasti:
- Esiselvitysrahoitus - enintään 10 000 eur. Avustuksen osuus on 80% ja loput yrityksen omaa rahaa. Kokonaisbudjetti voi olla max 12 500 eur
- Kehittämisrahoitus - enintään 100 000 eur. Avustuksen osuus on 80% ja loput yrityksen omaa rahaa. Kokonaisbudjetti voi olla max 125 000 eur

Mihin avustusta voi käyttää:
- esiselvityksellä selvität ja suunnittelet uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
- kehittämisrahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä koronan aiheuttamasta häiriötilanteesta tai sen jälkeen.

Katso videolta tarkemmat ohjeet
Lue lisää täältä (linkki Business Finlandin sivuille)

*****************************************************************************************************************************************************


FINNVERA
Finnvera on varautunut koronaviruksen aiheuttamiin lisääntyneisiin rahoitustarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoitusjärjestelyihin. Lyhennysvapaiden lisäksi Finnvera on laajentanut alkutakauksen, pk-takauksen, Finnvera -lainan ja Finnvera -takauksen käyttötarkoitusta niin, että ne sopivat koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera ohjeistaa yrityksiä ottamaan yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa omaan pankkiin.
Lue lisää Finnveran sivuilta
Tässä Finnveran tietoiskun (30.3.2020) materiaali

Finnveran ohjeistus yrityksille:
- Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
- Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Tällöin maksat vain korot ja kulut.
- Jos tarvitse käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiisi. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman hakemisen Finnverasta puolestasi.
- Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000 - 150 000 euroa, tee hakemus myös Finnveraan. Linkki sähköiseen asiointiin
=> Finnvera rahoitusneuvonta puh. 029 460 2580 tai chatpotti

*****************************************************************************************************************************************************

PANKIT
Pankit suhtautuvat ymmärtäväisesti koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin. Ole suoraan yhteydessä omaan pankkiin mieluiten jo etukäteen, mikäli näkyvissä on muutoksia yrityksen vakiintuneeseen liiketoimintaan. Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin omilla sivuillaan:
OP | OP Lounaismaa (esitys 31.3.2020) | OP Ryhmän tiedote
Nordea | Nordea Salo (pdf, pdf)(esitys 31.3.2020) | Nordean tiedote

Säästöpankki | Someron Säästöpankki (esitys 31.3.2020) | Säästöpankin tiedote

*****************************************************************************************************************************************************

TULOSSA OLEVAA JA PÄÄTÖKSIÄ ODOTTAVIA TUKIA JA AVUSTUKSIA

Yksinyrittäjän toimintatuki
2 000 eur | Lue tiedote 31.3.2020 | Lue tiedote 27.3.2020
Maaseutuyrityksen tuki | Lue tiedote 31.3.2020

*****************************************************************************************************************************************************


Tärkeää tietoa työnantajayrityksille


LOMAUTTAMINEN
Kts uusi työnantajan video´Lomauttaminen askel askeleelta´
Lue TEM:n tiedote (26.3.2020) lomautusilmoitusajan lyhentymisestä ja koeajan purun muutoksesta
Lue lisää lomauttamisesta työvoimahallinnon sivuilta
Lomautusilmoituksen malli työnantajille
Lomautusesite työntekijälle (anna tämä lomautusilmoituksen liitteenä)
TYJ - Jos jäät työttömäksi (Työttömyyskasson yhteisjärjestö) kokoaa lomautetulle työntekijälle tärkeää tietoa
Lisätietoa aiheesta Lomauttaminen alle 20 henkilön yrityksissä (linkki Uusyrityskeskuksen sivuille)

Tärkeitä yhteystietoja lomautustilanteissa:
Lomautustilanteissa TE-hallinnon yhteystiedot Salossa:
- yritykset (alle 20 hlöä) jotka eivät ole yt-lain piirissä: Mika Harju | p. 02 950 44 568 | mika.harju@te-toimisto.fi | V-S TE-toimisto, asiantuntija
- yritykset, jotka ovat yt-lain piirissä ottavat yhteyttä Varsinais-Suomen TE-toimiston muutosturva-asiantuntijoihin. Täällä yhteystiedot


VEROTTAJA
Verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset.
Vero.fi:n päivittyvä koronasivusto: Korona ja verojen maksaminen
Ennakkoverot - Tarkista verosi ja hae ennakkoon muutoksia
Veroilmoitus - yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa
Alv-ilmoitukset - alv-ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisistä syistä

Verojen maksujärjestelyt - nyt kevennetty menettely - Voit hakea maksujärjestelyä veroillesi
Verottajan uutiskirje 19.3.2020
Artikkeli 25.3.2020: Suomen yrittäjien sivuilta: Verojen maksujärjestelyt Omavero-palvelussa


UUSYRITYSKESKUKSEN KORONA-APU

Uusyrityskeskuksen Korona-apu
- uutisia 27.3.2020
- uutisia 25.3.2020
Alkaville yrityksille kattavasti tietoa ja vinkkejä täällä


SUOMEN YRITTÄJÄT
Suomen yrittäjät (päivittyvä sivu) Kaikki koronasta yrittäjälle
Artikkeli 18.3.2020: Korvaako vakuutus jos Korona karkottaa asiakkaat
Artikkeli 20.3.2020: Tässä yrittäjille tärkeät linkit
Artikkeli 25.3.2020: Toimi nopeasti lomautusten osalta

Osallistu kaikille avoimiin Yrittäjien webinaareihin ja koulutuksiin (osa maksuttomia, osa maksullisia)
Mentorisi.fi - Suomen Yrittäjien jäsenille tarkoitettu palvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa


TEM ja Team Finland -verkosto
TEM:n sivusto korona-viruksesta
TEM:n Kysymyksiä koronasta ja yritysrahoituksesta
Tietoa yrityksille korona-viruksesta, Team Finland
Ulkoministeriön sivusto (päivittyvä) UMTELA:

Koronan vaikutukset työeläkejärjestelmälle | https://www.tela.fi/:
Palvelualoilla työskenteleville
Koronakysymykset ja vastaukset täällä


TALOUSAPU +358 295 024 880 (ark 9-16)

Yritys-Suomen Talousapu -neuvontapalvelu neuvoo maksutta maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Lue lisää
Talousapu -neuvonnasta saat myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamista tilanteista. Ole rohkeasti yhteyttä, kun kaipaat apua ja neuvoja asiantuntijoilta!


KELA:
Kelan koronasivusto (päivittyvä) Ajankohtaista koronasta
Tartuntatautipäiväraha

Julkaistu: 19.3.2020 22:58

Takaisin