Koronarahoitusta yrityksille! Tässä ajankohtaista ja päivitettyä tietoa koronarahoituksesta!

Päivitettyä tietoa.JPG

HUOM! Sinisellä olevat tekstit ovat linkkejä!

********************************************************************************************************************************************

YRITYSTEN UUSI KUSTANNUSTUKI | Tuki haettavissa 7.7.2020 alkaen 31.8.2020 asti

Kustannustuen haku on nyt auki! Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella Valtionkonttorista.
Katso webinaaritallenne kustannustuesta
Tässä webinaaritallenteet diaesitys

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ (Yrityssalo.fi)

Kenelle:
Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.
Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.
Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.
Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä.

Tarkista toimialalista, jossa tuen piiriin kuuluvat toimialat lueteltu (Valtionkonttori.fi)

********************************************************************************************************************************************

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VÄLIAIKAISET KORONATUET / Tuet ovat haettavissa 18.5.2020 alkaen 31.12.2020 asti

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea.

Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.
Valtio suuntaa tukeen enintään 40 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa on suunnattu maaseudun yrityksille, 5 miljoonaa euroa maatalouden alkutuotantoon ja 10 miljoonaa euroa kalatalouteen.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ (Yrityssalo.fi)

TUEN HAKU:
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki ja alkutuotannon väliaikainen tuki:

Hae rahoitusta (linkki Hyrrä asiointipalveluun)
Lue lisää maaseudun yritysten tuista (Ruokavirasto.fi)

Kalatalouden kriisituki:
Hae rahoitusta(linkki KEHA asiointipalveluun).
Lue lisää kalatalouden kriisituesta (ELY-keskus.fi)

********************************************************************************************************************************************

RAVINTOLATUKI | Tuki haettavissa 5.6.2020 alkaen 31.8.2020 asti

Ravintolatuen haku avautui 5.6.2020. Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ (Yrityssalo.fi)

Tuki jakautuu kahteen osaan, joita on mahdollista saada kumpaankin:

1. Uudelleentyöllistämisen tuki joka on tarkoitettu ravintola-alan työntekijöiden uudelleentyöllistämiseen koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen alkamista vastaavalle tasolle.

2. Toiminnan rajoitusten hyvitys, joka on tarkoitettu ravintola-alan yrityksille hyvitykseksi niiltä kalenteripäiviltä, jotka sisältyvät rajoitusvelvoitteen tarkoittamaan ajanjaksoon (4.4.2020 - 31.5.2020).

LUE LISÄÄravintolatuesta (ohjeita, hakulomake ym) (Yrityssalo.fi)
Hae rahoitusta (linkki KEHAn sivuille)
Lue lisää - rahoittajan ohjeistuksia ja tarkennuksia (ELY.fi)

Katso Kysymykset ja vastaukset | (TEM.fi)


*******************************************************************************************

INFORMATION IN ENGLISH

The application has opened on 5.6.2020. The catering business was severely restricted by legislation to prevent the spread of corona virus 4.4 - 31.5.2020. The Parliament of Finland demanded restrictions when approving compensation for reasonable costs and neasures to mitigate the effects.
Support and compensation for catering companies | Temporary support and remuneration

Read more information in English

INFORMATION PÅ SVENSKA.

Ansökningen har öppnats 5.6.2020. Förplägningsverksamheten begränsades kraftigt av lagstiftning för att förhindra spridning av coronavirus 4.4 - 31.5.2020. Riksdagen krävde begränsningar vid godkännande av ersättning för rimliga kostnader och åtgärder för att mildra effekterna.
Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag | Tillfälliga stöd och gottgörelser

Läs här om mera information på svenska


*******************************************************************************************************************************************

ELY-KESKUKSEN TUETUT ASIANTUNTIJAPALVELUT eli YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT

Nyt yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää konsulttia esim. talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa hyvin edullisesti. Konsultit on valmiiksi kilpailutettu ja yrityksen omavastuu on vain 30 eur + alv/pvä. Palvelu toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Kenelle:
- pk-yrityksille (myös tmi)
- pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän
- yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä

Lue lisää Yritysten kehittämispalveluista http://yritystenkehittamispalvelut.fi
Tutustu asiantuntijoihin


******************************************************************************************************************************************

FINNVERA


Luotto- ja vientitakuulaitos Finnveran takausvaltuuksia on nostettu koronaepidemian aikana Finnvera voi antaa enintään 80% valtiontakauksen yrityksen pankin kanssa neuvottelemaan käyttöpääomalainaan, jolle haetaan Finnveran alkutakausta, PK-takausta tai Finnvera-takausta (suuremmat takaukset 90% saakka). Finnvera perii takauksesta takausprovision. Käytännössä Finnveran takaus selvitetään osana lainaneuvotteluja oman tilipankin kanssa.

Lue tarkemmin Finnveran ohjeesta miten toimia!

Lue myös Kriisi vaikuttaa yrityksen kassavirtaan - kysymyksiä ja vastauksia miten korona vaikuttaa yrityksen kassavirtaan

Finnveran ohjeistus yrityksille:
- Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Finnvera myöntää pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Jos sinulla on lainaa suoraan Finnverasta, voit hakea kuuden kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissa. Tällöin maksat vain korot ja kulut.
- Jos tarvitse käyttöpääomaa, ole yhteydessä pankkiisi. Finnvera mahdollistaa käyttöpääoman hakemisen Finnverasta puolestasi.
- Jos rahoitustarve on suurempi kuin 100 000 - 150 000 euroa, tee hakemus myös Finnveraan.

Linkki Finnveran sähköiseen asiointiin

******************************************************************************************************************************************

YKSINYRITTÄJÄN TOIMINTATUKI 2 000 eur . Tuki haettavissa 30.9.2020 asti

Yksinyrittäjän tuen haku Salossa on avattu 15.4.2020. Hae tukea täältä
Yksinyrittäjän toimintatuki 2 000 eur myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 30.9.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ (Yrityssalo.fi)

Kuka voi hakea tukea
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä on lomauttanut työntekijänsä, hän ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä, on hän yksinyrittäjä.


Mihin tukea voi hakea
Yksinyrittäjän tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Nämä asiat kirjataan hakemukseen kohtaan ´Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi´ (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen).


Milloin ja mihin asti tukea voi hakea
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 30.9.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka. Hakemus löytyy täältä

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet sähköisesti:
1. Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
2. Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
3. Yrityksen verovelkatodistus (3 k vanhempi verovelkatodistus ei kelpaa)


******************************************************************************************************************************************

YRITTÄJÄN VÄLIAIKAINEN TYÖMARKKINATUKI eli yrittäjän työttömyysturva JA KORONA

Yrittäjänä voit saada väliaikaisesti työmarkkinatukea (eli yrittäjän työttömyysturvaa) koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 - 31.12.2020.

Kuka voi saada työmarkkinatukea:
- yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
- yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 eur/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
- päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta
- tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista
- opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen

Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea:

Katso ohje täältä(TE-palvelut 17.4.2020)
- ensin yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, jonne yrittäjä tekee selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto tekee asiasta lausunnon Kelalle
- seuraavaksi yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
- Yrittäjä on oikeutettu myös Kelan toimeentulotukeen ja asumistukeen. Toimeentulohakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Voit arvioida oikeuttasi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon
Hae työmarkkinatukea Kelasta

******************************************************************************************************************************************

Kooste Saloon yrityksille myönnetyistä tuista. 22.6.2020 menn

Julkaistu: 5.4.2020 16:06

Takaisin