Yrittäjän väliaikainen työmarkkinatuki eli työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturvaa haetaan ensin TE-toimistosta, sitten Kelasta

Työmarkkinatuki.JPG

YRITTÄJÄN VÄLIAIKAINEN TYÖMARKKINATUKI JA KORONA

Yrittäjänä voit saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjien 724 euron työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3 - 30.6.2020.

HUOM!
Jos yrittäjä on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi 15.4 jälkeen, hän voi hakea työmarkkinatukea siitä päivästä lähtien, kun työnhaku on ollut voimassa TE-palveluissa.

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan(TEM)

Kuka voi saada työmarkkinatukea:
- yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
- yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 eur/kk siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti
- päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta
- tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista
- opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen
- työttömyysturvaa voidaan maksaa 30.6. saakka


Miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea:
Katso ohje täältä
- ensin yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, jonne yrittäjä tekee selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. TE-toimisto tekee asiasta lausunnon Kelalle
- seuraavaksi yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta.
- Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.
- Yrittäjä on oikeutettu myös toimeentulotukeen ja asumistukeen. Toimeentulohakemukseen tarvitaan vapaamuotoinen selvitys siitä, miten epidemia on vaikuttanut yritystoiminnasta saataviin tuloihin. Voit arvioida oikeuttasi perustoimeentulotukeen laskurilla.

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon
Hae työmarkkinatukea Kelasta

Julkaistu: 10.4.2020 18:44

Takaisin