Yrityksille tukea ja tietoa digitalisaatiosta valmistavan teollisuuden yrityksille

Growing for Growth-hanke on suunnattu valmistavalle teollisuudelle Salon alueella. Sen päätarkoitus on tukea yrityksien kilpailukykyä ja kasvua.

Growing for Growth hankkeen ensimmäinen vaihe - Valmistavan teollisuuden yrityskentän teknologian tarvekartoitus toteutettiin 2015 Q3 ja 2016 Q1 välisenä aikana ja tunnistettuja yhteisiä kehityskohteita löytyi useita.

-Digitaalinen markkinoiniti
-3D tulostus
-Teollinen internet - mahdollisuudet pk-sektorille
-RFID
-Konenäkö
-Robotiikka
-Laser teknologia

Tiedon lisääminen valmistavan teollisuudelle räätälöidyillä asiantuntijatilaisuuksilla; digitaaliselle markkinoinnille ja 3D tulostukselle saavuttivat kohdeyleisön hyvin. Teollinen internet ja siihen liittyvä RFID tapahtuma tullaan järjestämään marraskuussa 2016. Info/asiantuntijatilaisuudet koskien konenäköä, robotiikkaa, laser teknologiaa tullaan toteuttamaan alkuvuodesta 2017.

Yksi hankkeen päätavoitteista - innovaatio/ideakonseptien testaaminen ja hyödyntäminen btob kentässä on edennyt suunnitellusti.
2016 aikana on järjestetty useita erilaisia innovaatiotapahtumia, joissa eri alojen yritykset ja opiskelijat ovat ratkoneet tietyn yrityksen haasteita tai visioita yleensä liittyen tuotteen digitalisointiin tai yrityksen toiminnan kehittämiseen ICT:n keinoin. Esimerkkinä voidaan mainita päivän kestoinen "innovaation camp" TeijoTalojen tehtaalla 7.6. - josty syntyi erittäin mielenkiintoinen TeijoSense älytaloratkaisu, joka on siirtymässä pilottivaiheeseen.

Jos sinulle on haasteita tai visiota, tuotteen tai prosessin kanssa, joka liittyy tietotekniseen osaamiseen
esim. tiedon keruuta langattomasti kriittisestä prosessin vaiheesta tai vaikkapa
etäohjaus jollekin tuotteelle...

tai jos haluaisit järjestää innovaatiotapahtuman, jossa yrityksellesi ideoitaisiin kokonaan uusia tuotteita tai palveluita (uutta ansaintamallia)

ole yhteydessä. Mikään ongelma tai idea ei ole liian pieni ratkaistavaksi!!

Yhteistyöterveisin,

Timo


ICT_WEB.jpg - pienennetty