SaloFood - tuoreita makuja läheltä

SaloFood on Salon alueen elintarvikeyritysten ja koko ruokaketjun verkosto. SaloFood.fi -yrityksiin voit tutustua osoitteessa www.salofood.fi. Sivustolla esittelemme kuluttajille paikallisia elintarviketuotteita ja -tuottajia. Paikallisesti tuotettu ruoka on lähiruokaa, joka koetaan tutuksi, läheiseksi ja turvalliseksi. Lähiruoka on tuoretta, sillä sitä ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Lähiruokaa syödään sesonkien mukaisesti Lähiruoka antaa myös työtä alueen ihmisille.

Salo on mukana maakunnallisessa lähiruokasektorin hankkeessa, jonka päätavoite on lisätä ja tiivistää lähiruokaketjussa toimivien yritysten yhteistyötä, kasvattaa lähiruokasektorilla toimivien yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida uutta yrittäjyyttä ja yrittämisen muotoja sekä näin lisätä lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää. Lue lisää tästä

Tule mukaan elintarvikeyritysten yhteistyöhön kuulemaan uusinta tietoa koko ruokaketjulta. Mikäli et ole jo mukana, ota yhteyttä Jukka Heinoseen Yrityssaloon. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta.

Hanke käynnistyi Salossa alkuvuonna 2016 ja kestää vuoden 2017 loppuun. Turun yliopiston Brahea-keskuksen koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Salon lisäksi Turunmaa, Vakka-Suomi, Loimaan seutu ja Turun seudun maaseutualueet. Hankkeen toimenpiteitä rahoitetaan osin Maaseuturahastosta. Salon kaupungin osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 10%.

Vihannekset_WEB.jpg - pienennetty