Salon osaamiskeskittymä ja EAKR -projekti

Salon osaamiskeskittymä on Salossa vuosina 2015- 2016 visioitu, kansallisesti tunnettu ja kansainvälisesti verkottunut teollisen internetin ja digitalisuuden osaamiskeskittymä. Sen perustana on alueelle kertynyt älylaitteiden suunnitteluun ja tuotantoon liittyvä osaaminen, joka mahdollistaa modernin liiketoiminnan tuotekehityksestä lopputuotteeksi ja palveluksi. Vision mukaisesti Salon osaamiskeskittymässä ovat mukana korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset, startupit ja jo pidempään toimineet yritykset, investorit, tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoittajat.

Salon osaamiskeskittymää ovat visioineet vuonna 2016 Salon kaupunki ja Yrityssalo. Kehittämisen ja vision toteutumisen tueksi haettiin keväällä 2016 Euroopan aluekehttämisen rahoitusta.

Salo connecting things - Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018 -projekti (EAKR) on Yrityssalon sekä kahden osatoteuttajan (Turun yliopisto ja Turku Science Park) yhteisprojekti, jonka toiminta jakaantuu hankesuunnitelman mukaisesti kolmeen eri toimenpidekokonaisuuteen, joista jokaisella projektitoimijalla on oma erillisvastuunsa ja oma budjettinsa.

Yrityssalo tuotteistaa Salon osaamiskeskittymälle tarvelähtöisiä palveluja ja etsii uusia korkeakoulu- ja yhteistyökumppaneita sekä konseptoi osaamiskeskittymälle pysyvän toiminta- ja rahoitusmallin.
TScP selvittää maakunnallisesti pk-yritysten ja organisaatioiden digiosaamisen kehittämistarpeita, joilla voidaan lisätä palvelujen tuottavuutta ja sujuvoittaa asiakkaiden arkea.
Turun yliopisto järjestää erilaisia kohtaamisia, pk-yrityksille ja korkeakouluopiskelijoille, joissa on tarjolla uusinta tietoa digiosaamisesta.
Yrityssalo kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja digiosaamisen siirtämiseksi, pilotoi niitä yrityksille ja organisaatioille innovatiivisia toimintatapoja digiosaamisen siirtämiseksi.

Projektin kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka kehittävät tai joiden pitäisi kehittää teolliseen internettiin perustuvaa liiketoimintaa. Kohderyhmänä ovat myös tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, jotka tutkivat ja kehittävät teollista internettiä tai digitalisaatiota.

Projektista voi lukea myös täältä (Projektin esittely EAKR-rahoittajan sivuilta)

********************************************************************************************************************************************************************

Salo IoT Campus ja Salo IoT Park Oy

Yksi Salon osaamiskeskittymän muodostamisen konkreettisista virstanpylväistä saavutettiin 2.3.2017, kun myyjän Microsoft Mobile Asset Management Oy:n ja ostajan Salo IoT Park Oy:n välinen kiinteistön kauppakirja allekirjoitettiin. Salo IoT Park Oy, jonka osakkaita ovat Salon kaupunki, 4capes Oy, Lounaismaan Osuuspankki Oy, Lounea Oy, Aurora Ventures Oy ja Hans Strömberg, sai hallintaansa kiinteistön, jonka suojissa on kehitetty maailmanlaajuisesti merkittävää matkapuhelin- ja älylaiteliiketoimintaa.

- Näiden tilojen käyttäjät antavat varmasti jatkossakin aihetta globaaleihin menestystarinoihin, totesi Salo IoT Parkin hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora. Kun toiminta käynnistyy kevään 2017 kuluessa, täältä saa paitsi työtilaa, myös virikkeitä ja asiantuntija-apua liiketoiminnan kehittämiseen missä päin vain Saloa ja Varsinais-Suomea. Kiinteistön ja irtaimiston kokonaiskauppahinta oli 6 200 000 euroa. Omalla tontilla sijaitsevan korkeatasoisen kiinteistön rakennusten lattiapinta-ala on noin 90 000 m2. Kauppakirjan mukaan kiinteistön omistajuus siirtyi Salo IoT Parkille 31.3.2017.

Salo IoT Campuksen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.saloiotcampus.fi