Salo IoT osaamiskeskittymä on Salossa visioitu, kansainvälinen, laaja-alaisesti verkottunut teollisen internetin ja digitalisuuden osaamiskeskittymä. Sen perustana on alueelle kertynyt älylaitteiden suunnitteluun ja tuotantoon liittyvä osaaminen, joka mahdollistaa modernin liiketoiminnan tuotekehityksestä lopputuotteeksi ja palveluksi. Osaamiskeskittymässä ovat mukana korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset, startupit ja jo pidempään toimineet yritykset, investorit, tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoittajat kuten Tekes ja VTT.

Salon osaamiskeskittymä -projekti (EAKR) on Yrityssalon ja osatoteuttajien (Turun yliopisto ja Turku Science Park) yhteisprojekti, jonka toiminta jakaantuu kolmeen eri toimenpidekokonaisuuteen, joista jokaisella projektitoimijalla on oma erillisvastuunsa ja oma budjettinsa.

Yrityssalo tuotteistaa Salon osaamiskeskittymälle tarvelähtöisiä palveluja ja etsiu uusia yhteistyökumppaneita sekä konseptoi pysyvän toiminta- ja rahoitusmallin.
TScP selvittää yritysten ja organisaatioiden digiosaamisen kehittämistarpeita, joilla voidaan lisätä palvelujen tuottavuutta ja sujuvoittaa asiakkaiden arkea.
Turun yliopisto järjestää avoimia foorumeita, joissa on tarjolla uusinta tietoa digiosaamisesta.
Yrityssalo kehittää uudenlaisia palvelukonsepteja digiosaamisen siirtämiseksi, pilotoi niitä yrityksille ja organisaatioille innovatiivisia toimintatapoja digiosaamisen siirtämiseksi.

Projektin kohderyhmänä ovat yritykset, jotka kehittävät tai joiden pitäisi kehittää teolliseen internettiin perustuvaa liiketoimintaa. Kohderyhmänä ovat myös tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, jotka tutkivat ja kehittävät teollista internettiä tai digitalisaatiota.

Projektista voi lukea myös täältä (Projektin esittely EAKR-rahoittajan sivuilta)

Salo IoT -Facebook ryhmä
Salo IoT -sivusto

Artikkeleita Salon osaamiskeskittymästä ja älykkään Salon visioista | syksy 2016
Elinvoimainen Suomi 9.9.2016 Salo on valmiina uuteen
Kauppalehden Digitalisaatio -liite 14.11.2016 Älykkään teknologian Salo
Salon Seudun Sanomat 18.11.2016 Osaamiskeskuksen kaikkia osakkaita ei vielä julkistettu
Turun Sanomat 18.11.2016 Salo julkisti sijoittajat
Turun Sanomat 28.11.2016 Salo ei museoidu
Turun yliopiston uutisointia 19.12.2016 Turun yliopisto mukana edistämässä Varsinais-Suomen pk-yritysten digitalisaatiota
Salon Seudun Sanomat 20.12.2016 Salon osaamiskeskittymä käynnistyy
Turun Sanomat 20.12.2016 Microsoftin kauppa toteutuu