Salo - hyvä kasvualusta yrityksille

Salon alueella on 5 000 pientä ja keskisuurta yritystä sekä muutamia suuryrityksiä. Alueen yritysilmapiiri on erinomainen. Siitä esimerkkinä on vireä yhteistyö julkisen puolen kanssa ja yritysverkostotoiminta.

Salo äkillisen rakennemuutoksen alueena

Salo on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2017 loppuun saakka. Salon alueella yrityksillä on mahdollisuus hakea kehittämisavustusta investointeihin tai kehittämiseen. Kehittämisavustuksen avulla yritys voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Kehittämisavustuksilla edistetään yritysten osaamista, kasvua ja kansainvälistymistä sekä parannetaan työllisyyttä.

Lataa tästä laajempi yhteenveto työllisyyskatsauksesta

Työllisyyskatsauksen kalvot ja perustetut yritykset HUHTIKUU 2017.png

Elinkeinorakenne_2.jpg