Starttiraha - tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttirahasta kiinnostuneet asiakkaat ohjataan yritysneuvontaan perustamispaikkakunnan seudulliseen yrityspalveluun yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa mm. liikeidean, kannattavuuden ym. arviointiin sekä liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien teon ohjaukseen.

Hakijalla on hyvä olla harkittu liikeidea, tarvittavat valmiudet, riittävä osaaminen (koulutus, työkokemus, harrastuneisuus). Valmisteltaessa yrittäjyyttä ja starttirahan hakemista on tarpeen tehdä liiketoimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma/kannattavuuslaskelmat. Yrittäjyyttä vaihtoehtona pohdittaessa on hyvä huomioida myös omat vahvuudet/heikkoudet, voimavarat sekä myös elämäntilanne ja yksityistalous. Hyvä on myös mahdollisuuksina huomioida vaihtoehtoiset yrittäjyyspolut (esim. yrityskauppa, osakkuus).

Etuudet, jotka vaikuttavat starttirahan myöntämiseen tai estävät myöntämisen: palkka tai korvaus yritystoimintaan liittymättömästä työstä, vuosiloma-ajan palkka, irtisanomisajan palkka, ns. kultainen kädenpuristus/paketti, tai muu vastaava etuus.

Starttirahaa ei ole mahdollista samanaikaisesti seuraavien etuuksien kanssa: vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai osa-aikaeläke, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke ja luopumistuki, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainraha, sairauspäiväraha tai erityishoitoraha, kuntoutusraha tai -avustus, ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, opintotuki, de minimis -tuki.

Yrittäjyyden tulee olla itsenäistä: starttirahaa ei myönnetä, jos hakija siirtyy palkkatyöstä tekemään samaa työtä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä tai jos liiketoimintasuunnitelman perusteella tai muutoin on ilmeistä, että hakijan pääasiallisena toimeksiantaja on hänen aiempi työnantajansa.

Tuen myöntämisen edellytyksiä: yrittäjäkokemusta tai tarvittava, riittävä -koulutus/riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, kannattava toiminta, toimintaa tai markkinointia ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty, (vähäiset suunnittelutoimenpiteet eivät ole este), hakija ei saa samaan aikaan valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa eikä työttömyyspäivärahaa, työmarkkina-, koulutus- tai aikuiskoulutustukea, toiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman starttirahaa, starttiraha ei vääristä muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä seudullista kilpailua.

Starttirahan määrä ja jaksot

Varsinais-Suomessa starttirahapäätöksiä tehdään jaksoissa ensimmäisen tukijakson ollessa 4-6 kuukautta. Jatkotukea myönnetään harkinnan mukaan, 2-4 kk ja se tulee hakea ennen ensimmäisen tukijakson loppumista. Ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta starttiraha on noin 770 e/kk (35,95 e/pv), jatkojaksojen ajalta noin 700 e/kk (32,68 e/pv). Maksatus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Starttirahan liittyvistä linjauksista, sekä hakemusten käsittelystä, valmistelusta ja päätöksistä vastaavat Varsinais-Suomen TE -toimistossa: John Forsman p. 295 044 557 (valmistelija), Pirkka Hyssälä p. 295 044 586 (valmistelija), Pasi Ristilä p. 295 044 746 (substanssivastaava). Sähköposti: etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi tai kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

Starttirahan hakeminen

Starttirahaa haetaan Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistosta (Turun toimipiste), mielellään sähköisesti esim: www.te-palvelut.fi, www.yrityssuomi.fi tai www.suomi.fi -sivujen kautta. TE -toimisto päättää starttirahan myöntämisestä (määrärahojensa puitteissa).

Starttirahan hakemisen prosessi: Hakija on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä ja on kiinnostunut starttirahasta --> aikavaraus seudulliseen yritysneuvontaan, Salossa Yrityssaloon yritys- ja starttirahaneuvontaan --> mahdollisesti infotilaisuuksien ja yrittävävalmennuksen hyödyntäminen --> hakija jättää sähköisen hakemuksen Varsinais-Suomen TE -toimistoon (Turku), liitteiksi: liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, mahdollinen lainalupaus sekä todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus, myös mahdollisesti (CV) -->? käsittely TE -toimistossa kestää n. 3 - 4 viikkoa.