Yrityssalo - yrittäjyyden palvelukeskus

Yrityssalo on Salon kaupungin omistama osakeyhtiö - yrittäjyyden palvelukeskus - joka palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä. Yrityssalo Oy on perustettu 19.11.2008 ja toiminta käynnistyi 1.1.2009.

Me Yrityssalossa teemme työtä yritysten eteen! Menestyvät yritykset ovat alueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn perusta. Yritysten kasvaessa ja kehittyessä työpaikkojen määrä nousee. Uusien työpaikkojen myötä alueen elinvoimaisuus kasvaa ja talous paranee. Näin koko alue hyötyy toimenpiteistä.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä? Lyhyesti asian voi todeta myös näin:
- Salon kaupunki päättää elinkeinopoliittisista linjauksista ja tulevaisuuden visiosta
- Yrityssalo toteuttaa vision operatiivisesta toimeenpanosta ja toteutuksesta (pl. Invest In -toiminta).

Yrityssalon asiantuntijat ovat kaikkien Salossa toimivien ja Saloon muuttavien yritysten ja myös yrittäjiksi aikovien palveluksessa. Yritysneuvontamme sekä alkaville että toimiville yrityksille on pääosin maksutonta. Tarjoamme yritysneuvonnan lisäksi esim. asiantuntijapalveluita tuettuun hintaan, pidempikestoisia valmennusohjelmia, ajankohtaisinfoja eri teemoihin perustuen sekä yhteistyöverkostoja. Kerromme mielellämme palveluistamme lisää.

Salo IoT Campus kapea.JPG - pienennetty