Käynnissä olevat projektit

Lisätiedot koskien kehittämisprojektien hakemista, hakuperusteita ja rahoituslähteitä Maija Pirvola | | puh 044 5157 637

Y2 - Yhteistyöllä yritysaihioita 08/2015 - 08/2017

- Rahoituslähde EAKR. Yrityssalo osatoteuttajana Turku Science Parkin hallinnoimassa kehittämishankkeessa
- Kohderyhmänä yrittäjyyteen tähtäävät ja vähän aikaa toimineet pk- yritykset
- Hankkeessa järjestetään alkuvaiheen yritystoiminnan tukemiseen liittyviä työpajoja ja mahd. yhteistyötahojen löytämistä yksinyrittäjille. Lisäksi luodaan maakunnallinen ideapankki ja kehitetään V-S:n yrittäjyyspalveluita.
- lue lisää tästä

Lisätiedot Armi Metsänoja | puh 044 546 0039 |


VOITTO -hanke 08/2015 -08/2018

- Rahoituslähde ESR. Yrityssalo kumppanina Salon kaupungin hallinnoimassa kehittämishankkeessa
- Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen. Yrityskoordinaattorin avulla yritykset saavat ohjausta ja neuvontaa palkkauskustannusten laskemiseen, palkkatukien hakemiseen ja rekrytointiin
- lue lisää tästä

Lisätiedot Juha Metsänoja | puh 044 546 0043 |


DigiSalo -hanke 01/2016 - 05/2017 (hankkeen virallinen nimi ´Sähköistyvä Salo´)

- Rahoitus tiedonvälityshankkeeseen saatu Ykkösakselin kautta Maaseuturahastosta.
- Kohderyhmänä maaseutualueen mikroyritykset ja muut maaseudun toimijat
- Tavoitteena jakaa tietoa sähköisten työkalujen mahdollisuuksista, kannustaa ja tukea kohderyhmää niiden käyttöönotossa ja sitä kautta hakea tuottavuutta ja tehokkuutta

Lisätiedot Elina Ilmanen | puh 044 523 8288 |


Going for growth -toimintaympäristön kehittämishanke 11/2015 - 08/2017

- Rahoitus ELY-keskuksesta.
- Kohderyhmänä tuotannollinen teollisuus, erittyisesti kasvukykyiset ja uudistumishaluiset pk-yritykset
- Hankkeessa konseptoidaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla tuetaan pk-yrityksiä digitalisaation mullistuksessa ja liiketoiminnan uudistumisessa, älyratkaisujen ja muiden tuottavuutta edistävien sovellusten käyttöönotossa. Hankkeessa tuotetaan tietoa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista ja -vaatimuksista
Teemoina ajankohtaisimmat teknologian trendit ja innovaatiot, joita voi olla esim. IoT, kiertotalous, 3D, digitaalinen terveydenhuolto, uudet materiaalit, robotit.

Lisätiedot Timo Rannikko | puh 040 579 5218 | timo.rannikko@yrityssalo.fiAVOT Työelämälähtöinen avoin korkeakoulu-opetus 01/2016-12/2016

- Rahoituslähde ESR.stä, Yrityssalo osatoteuttajana Turun yliopiston hankkeen ICT-pilotissa
- Hankkeessa selvitetään yritysten osaamistarpeita (ICT), suunnitellaan tarvelähtöistä opetusta ja edistetään mm. ICT-osaajien työllistymistä pk-yrityksissä. Lisäksi luodaan uudenlainen malli verkossa tapahtuvalle korkeakouluopetukselle
- Lue lisää tästä

Lisätiedot Tommi Virtanen | puh 044 547 7711 |

Seutukaupunkipilotti 2014 - 03/2016. (Virallinen nimi: Seutukaupunkien rakennemuutoksen hoitoon keskittyvä erillishanke)

- Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä erillishanke, joka koostuu neljästä erillisestä pilotista ja keskittyy erityisesti seutukaupunkien sekä kasvusopimusmenettelyn ulkopuolisten maakuntakeskusten kilpailukyvyn ja yhteistyön edistämiseksi.
- Tavoitteena on kannustaa innovatiivisiin avauksiin ja tukea kaupunkien yhteistyötä vahvuuksien ja kasvupotentiaalin hyödyntämisessä sekä edistää kilpailukykyä.
- Lue lisää tästä

Lisätiedot Tommi Virtanen | puh 044 547 7711 |

Lähiruokahanke 01/2016 - 12/2017 (virallinen nimi: Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa)

- Rahoitus tiedonvälityshankkeeseen Maaseuturahastosta. Yrityssalo osatoteuttajana Turun yliopisto Brahea-keskuksen tiedonvälityshankkeessa
- Kohderyhmänä koko ruokaketju: alkutuottajat, elintarvikejalostajat, pt- ja tukkukauppa, horeca
- Tavoitteena nostaa elintarvikkeiden jalostusastetta, aktivoida uutta yrittäjyyttä ruokaketjuun, järkevöittää elintarvikkeiden logistiikkaa ja jakelua
- Lue lisää tästä

Lisätiedot Jukka Heinonen | puh 044 546 0035 |


Teknologiaa teollisuuteen 01/2016 - 06/2016

- Rahoitus esiselvityshankkeeseen saatu Ykkösakselin kautta Maaseuturahastosta. Yrityssalo osatoteuttajana Ukipoliksen toteuttamassa hankkeessa
- Kohderyhmänä pienet ja keskisuuret teollisuuden yritykset maaseutualueilla
- Hankkeessa kartoitetaan Salon reuna-alueiden teollista erikoisosaamista, teknologiatason nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä kehittämistarpeita, yritysten työntekijöiden osaamispuutteita sekä mahdollisia kehityskohteita yritystoiminnassa. Tuloksena syntyy tilannekuva maaseudun uudelleenteollistamiseen.
- Lue lisää tästä

Lisätiedot Jukka Heinonen | puh 044 546 0035 |


StartupHub 01/2016 - 12/2017 - toimintaympäristön kehittämishanke

- Rahoitus ELY-keskuksesta.
- Saloon rakentuu vaiheittain vuoden 2016 aikana uusi co working -yhteisö ja sen tavoitteena on luoda alueelle aivan uudenlaista startup-pöhinää. Lähtökohtana on hyödyntää yrityksistä vapautuvaa high tech osaamista ja kytkeä se dynaamisesti koko toimintaympäristömme uudistamiseen ja startup yritysten synnyttämiseen.
- StartupHub on kaikille avoin co working -yhteisö, jonka toimintaan kuuluu mm. osaamisen törmäyttäminen ja tuotteistaminen, lukuisat infot, alustukset ja työpajat, vapaana olevien ideoiden ja teknologioiden esittelyn mahdollistaminen, avoimen innovoinnin fasilitointi ja mahdollisten yritysyhteistyöprojektien haku. Toiminta on proaktiivista ja toiminnassa on mukana yritysyhteistyöprojekteista kiinnostuneet yritykset, korkeakoulut ja muut alueelliset julkiset kehittäjät.
- Hankkeen toiminta käynnistynee helmi-maaliskuun vaihteessa, kun rekrytointivaihe on saatu päätökseen.

Lisätiedot Maija Pirvola | puh 044 515 7637 |

Toteutuneet projektit

Tutustu jo päättyneisiin projekteihin tästä linkistä.